IS 4.0 Iparbiztonság

Az ipari, gyártási, üzemirányítási környezetek az Ipar 4.0 digitalizációs tendenciája következtében új kihívásokkal néznek szembe. Az információs technológia és az automatizálás, illetve a gyártási módszerek alapvető megváltozása új biztonsági problémákat vetnek fel, melyekre a jelenlegi üzembiztonsági megközelítések már nem nyújtanak megfelelő válaszokat.

Az eddig zárt rendszerek gyakran publikus hálózatokon keresztül összekapcsolásra kerülnek más ipari rendszerekkel, monitoring, vállalatirányítási vagy menedzsment platformokkal. A komplex adatgyűjtés és automata értékelés újabb funkciókat, részegységeket kívánnak meg, melyek az ipari környezetek számára eddig ismeretlen biztonsági fenyegetettségeket hordoznak.

Ezen fenyegetettségek miatt van szükség komplex üzemirányítási audit lefolytatására, minek alapja az ipari rendszerek biztonságára vonatkozó nemzetközi előírás (NIST 800-82 Útmutató az ipari vezérlőrendszerek biztonságához), figyelembe véve a fizikai, adminisztratív és logikai vetületeket is.

A vizsgálat eredményeként létrejövő jelentés feltárja a védelemszervezés és a technológiai megvalósítás hiányosságait és javaslatot tesz ezen hiányosságok kiküszöbölésére.

Alverad Technology Focus Kft.

Tel: +36 1 797 6689

E-mail: info@alverad.hu

Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21.c

Labor: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. II. ép. 1.emelet

Levelezési cím: 1550 Budapest, Pf. 104.