Biztonsági átvilágítás

Az egyenszilárd biztonsági szint eléréséhez nem elég csupán néhány biztonsági alrendszert telepíteni, vagy megírni pár szabályzatot, hiszen a biztonság alapvetően a komplex megközelítésből és átfogó intézkedésekből fakad.

A biztonsági átvilágítás célja a NIST SP 800-53 ajánlás tematikájára támaszkodva áttekinteni a szervezet, az alkalmazott folyamatok és az implementált rendszerek fizikai, adminisztratív és logikai biztonsági képességeit. Ezáltal azonosításra kerülhetnek azon kockázatok, melyek a vállalat működőképességét, külső megítélését, a rendszerek, illetve a kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét vagy rendelkezésre állását veszélyeztethetik. Az átvilágítás során áttekintjük többek között:

  • A már kialakított szabályozási környezetet
  • A szervezeti, szervezési sajátosságokat
  • Az IT vagyontárgyak kezelését
  • Az embberi erőforrások biztonsági kérdéseit
  • A fizikai környezet kialakítását, védelmi sajátosságait
  • A kommunikáció és üzemeltetés jellemzőit
  • A hozzáférések menedzsmentjét és ellenőrzését
  • Az IT rendszerek beszerzésének, fejlesztésének és karbantartásának sajátosságait
  • Az incidens-, hiba- és vészhelyzet-kezelés
  • A működésfolytonosság érdekében tett intézkedések megfelelőségét

Az ágazati szokásoknak megfelelő egyéb követelményeknek való megfelelést

Alverad Technology Focus Kft.

Tel: +36 1 550 7557
E-mail: info@alverad.hu
Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21.c
Kiberbiztonsági vizsgálólaboratórium:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. II. ép. 1.emelet
Levelezési cím: 1550 Budapest, Pf. 104.

LinkedIn