Vállalati képességek

Vállalati képességeink bővítésével arra törekszünk, hogy alátámasszuk munkánk és módszereink legitimitását, miközben ezek egyfajta garanciául szolgálnak partnereinknek. Ezáltal eredmémnyeink még inkább hitelessé válhatnak. Különféle vállalati képességeink igazolják, hogy komolyan vesszük a munkánkat és az üzletmenet szabályosságát, valamint az alkalmazott információbiztonsági környezetet, miközben az adatvédelemre is kiemelt figyelmet fordítunk.

Nemzetbiztonsági megfelelőség

271/2018. (XII. 20.) Korm.rendelet 22.§ (5) – AH nyilvántartás

Cégünk szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal nyilvántartásában, ezáltal nemzetbiztonsági védelem alá eső állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszereinél is végezhessünk sérülékenységvizsgálatot.

2016. évi XXX. trv. 116. § (1) a – AH jegyzék – Védelmi célú beszerzések jegyzéke

Az Alkotmányvédelmi Hivatal jegyzékében való szereplés felruház minket azzal a joggal, hogy védelmi célú beszerzések esetén is ajánlattévőként léphessünk fel.

Iparbiztonsági ellenőrzöttség (Telephely Biztonsági Tanúsítvány – SZT)

A Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak saját székhelyen, telephelyen és fióktelepen „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat kezelésére.

ISO megfelelés

NATO beszállításra alkalmasság

A Kormányrendelet előírásai értelmében a HM Védelemgazdasági Hivatal minden év január 1-jét követően pályázati felhívásban teszi közzé azon szakmai és pénzügyi-gazdasági feltételeket, melyek teljesülése esetén a magyarországi belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek “NATO Beszállításra Alkalmas” határozatot szerezhetnek.

Cégünk megszerezte a “NATO Beszállításra Alkalmas” határozatot.

 

Ez a képesség felhatalmaz minket arra, hogy az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak szintjén honvédelmi és katonai célú beszerzéseken vegyünk részt.

Igazságügyi szakértő névjegyzék

2016. évi XXIX. trv. 23.§ (1)

Cégünk szerepel az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott Igazságügyi szakértői névjegyzékében, ami feljogosít minket arra, hogy bírósági eljárások során akár perdöntő műszaki szakvéleményeket is kiállítsunk.

A szakértői névjegyzékbe való felvételhez egy vállalatnak többek között igazolnia kell az igazságügyi szakértő szakképzettségét, hazai és nemzetközi minősítéseit, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételek teljesítését, valamint kötelezettségvállalási nyilatkozatot is.